SIRIUS

Què es ?

Es logo-aremi-relleuun servei que ofereix informació i assessorament tècnic, qualificat i actualitzat sobre tecnologies i productes de suport i adaptacions per a l’accessibilitat a l’entorn a les persones amb discapacitat o dependència, familiars i persones interessades que posa, al teu abast, un ventall de serveis i recursos amb l’objectiu de que puguis realitzar el teu projecte de vida independent.

Què ofereix?

  • Assessorament Ajudes Tècniques:

Orientació i assessorament sobre sobre ajudes tècniques per a la mobilitat i les activitats de la vida diària.
Orientació i assessorament tècnic individualitzat per a la mobiliari i l’adequació a l’entorn.

  • Comunicació:

Avaluació i orientació sobre lús de sistemes augmentatius de comunicació i sobre ajudes tècniques per a l’accés a l’ordinador.
Seguiment del procés de intervenció i assessorament continuat a usuaris familiars i professionals.

  • Accessibilitat:

Informació i orientació sobre supressió de barreres arquitectòniques
Adaptació de l’entorn.

Contacte:

SIRIUS. AREMI
c/ Garraf nº17
25005 Lleida
Web Aremi
973 225732

Persona de contacte:
Soraia Lusilla  sirius.aremi@gmail.com