Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Descripció:

Aquesta prestació té per objecte co

ntribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Tipologia dels ajuts:

AJUTS PUA (2)

Ajuts per a mobilitat i transport 

Ajuts per a mobilitat :

–   Obtenció o reconversió del permís de conduir

–    Adaptació de vehicle

Ajuts per a transport per assistir a determinats serveis:

–    Atenció precoç
–    Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes més grans de 16 anys

Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació per discapacitat física, auditiva o visual.

Tots estan subjectes a disponibilitat pressupostària anual.

Qui hi pot accedir:

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

Contacte:

Presentar la sol’licitud a qualsevol:
· Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
· Oficina d’Afers Socials i Famílies.

El termini per a presentar les sol’licituds finalitza el 16 d’agost del 2018.

Per a més informació contacteu amb Maria José Gómez: mgomez@aspid.cat o al 973228980

Web:

Prestació PUA 2018

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria d’ajuts per al lloguer d’habitatges

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer a la qual s’hi poden acollir les persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual.

lloguer

 

 

El termini de presentació de sol·licitud finalitza el 29 de juny de 2018.

 

 

Requisits:

  • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades que compleixin els requisits establerts a la Llei 25/2002, de 25 de novembre.
  • Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), ponderat segons nombre de membres i zona geogràfica.
  • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 400 euros a la demarcació de Lleida.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del sotsarrendament en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte o rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

L’import mensual de la prestació és d’un màxim de 200 euros i d’un mínim de 20 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat. La convocatòria estableix el preu màxim que pot tenir el lloguer objecte de subvenció i els màxims de renda familiar que ha de tenir la unitat econòmica de convivència per poder gaudir d’aquest ajut. En aquest sentit, per als habitatges de la demarcació de Lleida son 400 euros mensuals.

On es pot sol·licitar?

Es podran sol·licitar a les borses de mediació per al lloguer social i a les Oficines locals d’habitatge.  En cas que la vostra població no hi hagi cap oficina local d’habitatge, ni d’àmbit municipal ni comarcal,  podeu adreçar-vos a les diferents seus territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Per a més informació contacteu amb Mª José Gómez al tele`fon 973228980 o al correu electrònic mgomez@aspid.cat

 

Publicat dins de Uncategorized

Adaptat a persones amb mobilitat reduïda El camí de la Mollera d’Escalarre, al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Amb l’arribada de la primavera i el desgel, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha estrenat la millora de l’accessibilitat del camí de la Mollera d’Escalarre, situat a l’oest d’aquest aiguamoll, entre la Guingueta d’Àneu i Esterri d’Àneu. Els treballs de condicionament d’aquest encaminament han consistit en l’eixamplament, anivellament i millora de la seguretat al llarg de 220 metres de longitud, fent-lo accessible a persones amb mobilitat reduïda.

Foto 1 L’actuació ha comptat amb el suport de personal de Forestal Catalana, i s’ha finançat en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Obra Social ‘la Caixa’, dins del programa d’actuacions en matèria de recerca, salut i medi ambient en espais naturals protegits.

Per a més informació accediu al següent link:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/305757/ca/cami-mollera-descalarre-parc-natural-lalt-pirineu-adaptat-persones-mobilitat-reduida.do

 

Publicat dins de Uncategorized

Participació del Grup d’Accessibilitat al programa de radio “A cau d’orella” de la COPE.

El passat dia 26 d’abril de 2018, membres del grup d’accessibilitat van participar en el programa de Radio COPE “A cau d’orella” que dinamitzen usuaris del Centre d’Atenció Diürna Candi Villafañe d’ASPID.

En aquest programa, es va realitzar una entrevista a l’Antoni Montardit i a la Olga Belli, ambdós membres del Grup d’Accessibilitat d’ASPID, el qual està emmarcat dins el Centre de Recursos per l’Autonomia Personal, la prevenció de la dependència i la vida independent (CRAPVI).

En aquesta entrevista es va donar a conèixer què és el grup d’accessibilitat, quins aspectes es treballen en el mateix i quines accions s’organitzen durant l’any, entre d’altres.

A continuació us deixem l’àudio del programa.

Publicat dins de Uncategorized

VII VETLLADA POÈTICA DEL GRUP DE DANY CEREBRAL SOBREVINGUT D’ASPID

Com ja comença a ser tradició, al voltant de la celebració de Sant Jordi, el Grup de Dany Cerebral Sobrevingut d’ASPID  celebrarem la nostra VII Vetllada Poètica. La cita és el dia 27 d’abril a les 19 h a l’Espai Orfeó (C/ Sant Martí 60-62) dins el marc de programació del Consell Participatiu de l’Orfeó Lleidatà, de la Fundació Orfeó Lleidatà.

cartell SerendipitatIMPRIMIR-patri (1) (2) (1)Per aquesta ocasió el títol de l’acte serà ”Obrim la porta a les serendipitats!”. La serendipitat és un terme que fa referència a un descobriment casual o imprevist, fet per un investigador en el curs d’una recerca orientada a altres objectius. Al llarg de la història de la ciència, les serendipitats i els descobriments vinculats a l’atzar han constituït una constant permanent. Tanmateix, també es poden donar serendipitats en la vida quotidiana: t’ha passat mai estar buscant una cosa i trobar-ne una altra de molt millor en el camí, sense esperar-t’ho? Per adonar-se’n de les serendipitats, cal “ser i estar”, ser curiós i estar atent/a a allò que passa al teu voltant… i, sobretot, estar actiu, tenir un objectiu pel que treballar. Qui sap què ens podem trobar pel camí?

Durant l’acte hi haurà la lectura de poemes i fragments literaris a càrrec de persones destacades en l’àmbit cultural de les terres lleidatanes, interpretacions musicals i de dansa, i altres representacions artístiques.

L’entrada és gratuïta i oberta a tothom.

Us hi esperem!

Publicat dins de Uncategorized