Oberta la convocatòria per sol·licitar les ajudes d’atenció social per a persones amb discapacitat (PUA)

S’ha obert la convocatòria per demanar les ajudes d’atenció social per a persones amb discapacitat (PUA), Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

1.- Tipologia de les ajudes:

1.1- Mobilitat i transport.

a) Obtenció o reconversió del permís de conduir

b) Adaptació de vehicle

1.2.- L’autonomia personal i la comunicació.

a)  Productes de suport per a persones amb discapacitat visual / auditiva.

 b) Productes de suport per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o mental:

Dormitori / higiene personal i activitats de la vida diària / Transferències / Mobilitat Posicionament / Comunicació / Accessibilitat.

c) Prestació econòmica per a persones usuàries d’un gos d’assistència.

2.- Qui ho pot demanar.

Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que reuneixin les condicions i els requisits que s’especifiquen en l’ordre TSF/141/2016, de 27 de maig. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb disminució es va instaurar abans de complir els 65 anys.

3.- Termini  de la sol·licitud.

Del 18 de juny fins al 19 d’agost

Per a més informació contacteu amb nosaltres:

Maria José Gómez

Treballadora social de Serveis per l’Autonomia Personal

Tel. 973228980

e-mail: mgomez@aspid.cat

Publicat dins de Uncategorized

La Generalitat obre el termini per sol·licitar subvencions per fer obres d’arranjament a l’interior dels habitatges on hi visquin persones grans.

La Generalitat ha obert el termini per sol·licitar subvencions per fer obres a l’interior d’habitatges on hi visquin persones grans.

Els ajuts cobreixen el 100% de les despeses de les obres, amb un límit de 3.000 euros. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 28 de juny de 2019.

Va dirigit a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l’habitatge objecte de l’arranjament. La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

Si esteu interessats en fer la sol·licitud o demanar més informació contacteu amb l’Oficina de Vida Independent (OVI) al telèfon de ASPID 973228980; o al correu mgomez@aspid.cat

Publicat dins de Uncategorized

La Paeria obre una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’edificis i a la millora de l’accessibilitat dels immobles i habitatges per raó de discapacitat

Font: Paeria.cat

Aquesta convocatòria també incorpora ajuts per a la millora de l’accessibilitat d’edificis i habitatges de tota la ciutat per raó de discapacitat.

L’Ajuntament de Lleida obrirà en els propers dies una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’edificis (Rehab+ 2019) en l’àmbit del Centre Històric i dels nuclis antics de Magraners, Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere, Balàfia, Pardinyes i Mariola. Per primera vegada i com a gran novetat, les ajudes també es fan extensibles a edificis dels nuclis antics de Sucs, Raïmat i Llívia, dels polígons d’habitatges històrics, així com a immobles i habitatges del conjunt de la ciutat on es vulgui millorar l’accessibilitat per raó de discapacitat.

L’objectiu de les subvencions és millorar el manteniment i les condicions de seguretat, salubritat, ornament públic, habitabilitat, accessibilitat, sostenibilitat i ecoeficiència, a l’efecte d’evitar situacions de risc per a la salut i la seguretat de les persones o béns, i de desocupació permanent dels habitatges.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria van adreçades a les persones físiques o jurdíques, comunitats de propietaris, comunitats de béns o qualsevol altre règim de propietat, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc d’edificis i habitatges, amb especial atenció a les obres de millora de l’accessibilitat i facilitar el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat i contribuir en les despeses ocasionades per les actuacions d’adaptació destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal, tant en les zones que serveixen de passada necessària entre la via pública i la finca urbana -escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic- com en l’interior dels habitatges -cuines i banys, enderrocs, eixamplament o adequació de portes i passadissos, entre altres-.

Són actuacions objecte d’ajut /o/ es podrà sol·licitar ajuts per les obres de manteniment, conservació i rehabilitació necessàries per esmenar les possibles deficiències detectades en les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), referides a elements comuns dels immobles, a la millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència dels edificis, a l’assoliment d’una millor adequació a les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i al compliment de les condicions mínimes d’habitabilitat. Així, seran susceptibles d’ajudes les obres que es duguin a terme en els paraments exteriors de l’edifici (cobertes, façanes i parets mitgeres), en el sistema estructural (fonaments, murs de contenció, estructura vertical, forjats horitzontals i escales) i en el sistema d’instal·lacions (xarxa de sanejament, instal·lació d’aigua, electricitat, gas i els ascensors).

Per a més informació contacteu amb l’Oficina de Vida Independent de ASPID; a mgomez@aspid.cat, o al telèfon 973228980

Publicat dins de Uncategorized

El grup d’accessibilitat d’ASPID organitza la 2a edició de la campanya de millora de l’accessibilitat a Lleida

Amb l’objectiu de promoure la millora de l’estat dels nostres carrers i de l’accessibilitat dels mateixos, des del Grup d’Accessibilitat d’ASPID engeguem la 2a edició de la campanya de millora de l’accessibilitat a Lleida. Per aquest motiu, estem fent un recull de fotos i documents gràfics de la ciutat de Lleida, concretament de:

  • Carrers asfaltats en mal estat.
  • Carrers i zones urbanes no accessibles.
  • Barreres arquitectòniques.
  • Suggeriments de millora.
  • Bones pràctiques.

L’objectiu és recollir documents gràfics de zones de Lleida que cal millorar per a poder crear un dossier, el qual farem arribar a les persones responsables de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida per tal puguin emprendre accions de millora.

En la 1a edició d’aquesta campanya es van aconseguir millores significatives d’algunes zones de Lleida pel que fa a paviments en mal estat, passos de zebra que no eren accessibles, semàfors amb polsador excessivament alt i inaccessible per a persones usuàries de cadira de rodes… entre d’altres. A continuació en veiem alguns exemples:

El grup d’accessibilitat d’ASPID…

El grup d’accessibilitat d’ASPID, constituït per persones amb mobilitat reduïda, treballa en tots els àmbits en els quals es requereix l’actuació de les organitzacions representatives de les persones amb discapacitat per garantir l’accessibilitat universal i l’eliminació de barreres arquitectòniques en els àmbits del transport, urbanisme i edificació.

Els objectius del grup són principalment sensibilitzar a la població en general sobre les barreres arquitectòniques, informar i assessorar aquelles persones que realitzin consultes sobre temes d’accessibilitat i crear un espai obert d’assessorament a entitats públiques i privades envers l’accessibilitat a espais d’us comú.

Publicat dins de Uncategorized

Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física

Redacció: Eva Gaston Feliu

a01816ECOM, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, van presentar la “Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física” en un acte al Museu Picasso, el passat dimarts 27 de novembre.
La publicació és una eina pràctica i útil que pretén dues coses: promoure l’autodefensa dels drets i denunciar qualsevol vulneració.
Amb el lema “Empodera’t, informa’t i actua” informa a les persones amb discapacitat de quins són els seus drets segons la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, publicada el 2006 per les Nacions Unides, així com assessorar per denunciar qualsevol vulneració i discriminació davant dels organismes estatals o oficials.

 

Al següent Link trobareu la guia:

guia pràctica per defensar els drets de les persones amb discapacitat física.

 

 

Publicat dins de Uncategorized