La Paeria obre una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’edificis i a la millora de l’accessibilitat dels immobles i habitatges per raó de discapacitat

Font: Paeria.cat

Aquesta convocatòria també incorpora ajuts per a la millora de l’accessibilitat d’edificis i habitatges de tota la ciutat per raó de discapacitat.

L’Ajuntament de Lleida obrirà en els propers dies una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’edificis (Rehab+ 2019) en l’àmbit del Centre Històric i dels nuclis antics de Magraners, Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere, Balàfia, Pardinyes i Mariola. Per primera vegada i com a gran novetat, les ajudes també es fan extensibles a edificis dels nuclis antics de Sucs, Raïmat i Llívia, dels polígons d’habitatges històrics, així com a immobles i habitatges del conjunt de la ciutat on es vulgui millorar l’accessibilitat per raó de discapacitat.

L’objectiu de les subvencions és millorar el manteniment i les condicions de seguretat, salubritat, ornament públic, habitabilitat, accessibilitat, sostenibilitat i ecoeficiència, a l’efecte d’evitar situacions de risc per a la salut i la seguretat de les persones o béns, i de desocupació permanent dels habitatges.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria van adreçades a les persones físiques o jurdíques, comunitats de propietaris, comunitats de béns o qualsevol altre règim de propietat, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc d’edificis i habitatges, amb especial atenció a les obres de millora de l’accessibilitat i facilitar el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat i contribuir en les despeses ocasionades per les actuacions d’adaptació destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal, tant en les zones que serveixen de passada necessària entre la via pública i la finca urbana -escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic- com en l’interior dels habitatges -cuines i banys, enderrocs, eixamplament o adequació de portes i passadissos, entre altres-.

Són actuacions objecte d’ajut /o/ es podrà sol·licitar ajuts per les obres de manteniment, conservació i rehabilitació necessàries per esmenar les possibles deficiències detectades en les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), referides a elements comuns dels immobles, a la millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència dels edificis, a l’assoliment d’una millor adequació a les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i al compliment de les condicions mínimes d’habitabilitat. Així, seran susceptibles d’ajudes les obres que es duguin a terme en els paraments exteriors de l’edifici (cobertes, façanes i parets mitgeres), en el sistema estructural (fonaments, murs de contenció, estructura vertical, forjats horitzontals i escales) i en el sistema d’instal·lacions (xarxa de sanejament, instal·lació d’aigua, electricitat, gas i els ascensors).

Per a més informació contacteu amb l’Oficina de Vida Independent de ASPID; a mgomez@aspid.cat, o al telèfon 973228980

Publicat dins de Uncategorized

El grup d’accessibilitat d’ASPID organitza la 2a edició de la campanya de millora de l’accessibilitat a Lleida

Amb l’objectiu de promoure la millora de l’estat dels nostres carrers i de l’accessibilitat dels mateixos, des del Grup d’Accessibilitat d’ASPID engeguem la 2a edició de la campanya de millora de l’accessibilitat a Lleida. Per aquest motiu, estem fent un recull de fotos i documents gràfics de la ciutat de Lleida, concretament de:

  • Carrers asfaltats en mal estat.
  • Carrers i zones urbanes no accessibles.
  • Barreres arquitectòniques.
  • Suggeriments de millora.
  • Bones pràctiques.

L’objectiu és recollir documents gràfics de zones de Lleida que cal millorar per a poder crear un dossier, el qual farem arribar a les persones responsables de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida per tal puguin emprendre accions de millora.

En la 1a edició d’aquesta campanya es van aconseguir millores significatives d’algunes zones de Lleida pel que fa a paviments en mal estat, passos de zebra que no eren accessibles, semàfors amb polsador excessivament alt i inaccessible per a persones usuàries de cadira de rodes… entre d’altres. A continuació en veiem alguns exemples:

El grup d’accessibilitat d’ASPID…

El grup d’accessibilitat d’ASPID, constituït per persones amb mobilitat reduïda, treballa en tots els àmbits en els quals es requereix l’actuació de les organitzacions representatives de les persones amb discapacitat per garantir l’accessibilitat universal i l’eliminació de barreres arquitectòniques en els àmbits del transport, urbanisme i edificació.

Els objectius del grup són principalment sensibilitzar a la població en general sobre les barreres arquitectòniques, informar i assessorar aquelles persones que realitzin consultes sobre temes d’accessibilitat i crear un espai obert d’assessorament a entitats públiques i privades envers l’accessibilitat a espais d’us comú.

Publicat dins de Uncategorized

Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física

Redacció: Eva Gaston Feliu

a01816ECOM, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, van presentar la “Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física” en un acte al Museu Picasso, el passat dimarts 27 de novembre.
La publicació és una eina pràctica i útil que pretén dues coses: promoure l’autodefensa dels drets i denunciar qualsevol vulneració.
Amb el lema “Empodera’t, informa’t i actua” informa a les persones amb discapacitat de quins són els seus drets segons la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, publicada el 2006 per les Nacions Unides, així com assessorar per denunciar qualsevol vulneració i discriminació davant dels organismes estatals o oficials.

 

Al següent Link trobareu la guia:

guia pràctica per defensar els drets de les persones amb discapacitat física.

 

 

Publicat dins de Uncategorized

S’aprova pel Consell de Ministres la reforma que acabaria amb el tracte discriminatori de les persones amb discapacitat.

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat l’avantprojecte de reforma de l’article 49 de la Constitució que el Congrés dels Diputats ha elevat al Govern central per eliminar els termes ‘disminuït’ ‘minusvàlid’ per ‘persones amb discapacitat’ i afegir la protecció i promoció dels drets d’aquest col·lectiu.

El text de la reforma s’ha creat a partir de la proposta aprovada en la Comissió de Polítiques Integrals de Discapacitat del Congrés dels Diputats, que ha comptat, a més, amb la participació del Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI).

images (1)S’espera que aquesta iniciativa, segueixi comptant amb un “ampli suport polític i social”, sent la “avantsala de la necessària i més profunda reforma social que necessita la Constitució”, 40 anys després de la seva aprovació.

La reforma de l’article 49 quedaria de la següent manera en cas de superar els tràmits previstos:

  • Les persones amb discapacitat són titulars dels drets i deures previstos en aquest títol en condicions d’igualtat real i efectiva, sense que pugui produir-se discriminació.
  • Els poders públics realitzaran les polítiques necessàries per a garantir una vida participativa, autònoma i independent a les persones amb discapacitat.
  • Es regularà la protecció forçada de les persones amb discapacitat per al ple exercici dels seus drets i deures.
  • Les persones amb discapacitat gaudeixen de la protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets.
Publicat dins de Uncategorized

Parc inclusiu a la Garriga

images

El primer parc inclusiu a Catalunya està a la Garriga; i en el següent link podreu trobar més informació.

Parc inclusiu la Garriga

 

 

Publicat dins de Uncategorized