Obertes les convocatòries per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer.

A partir d’avui estan obertes les següents convocatòries:

pxfuel.com (17)

  • Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

         Del 28 de maig fins al dia 3 de juliol de 2020.

        Qui es pot beneficiar?  Persones físiques de 65 anys o més que siguin titulars d’un contracte de   lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

      Requisits: 

      – Estar empadronat a l’habitatge.

      – No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

     – Ingressos: S’estableixen uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

     – Import màxim del lloguer mensual a la demarcació de Lleida no pot superar els 450€

    – Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

     Import de la subvenció: L’import mensual de la subvenció és d’un màxim de 200 euros i d’un mínim de 20 euros

  • Subvencions per al pagament del lloguer 2020.

     Del 28 de maig fins al dia 3 de juliol de 2020.building-metal-house-architecture-101808 (1)

        Qui es pot beneficiar?  Persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

      Requisits: 

      – Estar empadronat a l’habitatge.

      – No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

     – Ingressos: S’estableixen uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

     – Import màxim del lloguer mensual a la demarcació de Lleida no pot superar els 450€

    – Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

     Import de la subvenció: dependrà dels ingressos dels membres de la unitat familiar, tot i així com a màxim serà del 40% de l’import de lloguer o de 2.400 euros anuals per habitatge.

Per a mes informació no dubteu en contactar amb nosaltres al telèfon 973228980 o al e-mail mgomez@aspid.cat

Publicat dins de Uncategorized

Ajuts al lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

La Generalitat treu un ajut  amb la finalitat de resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

pxfuel.com (18)Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats a l’article 9 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, quan no es puguin fer front.

Per a més informació podeu entrar al següent enllaç:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

En cas de que tinguis algun dubte o creguis que et pots beneficiar d’aquest ajut posat en contacte amb nosaltres i valorarem el cas.

Oficina de vida independent al telèfon 973228980 o al correu electrònic mgomez@aspid.cat

Publicat dins de Uncategorized

Es prorroga fins a un any la validesa de les targetes d’aparcament caducades durant l’estat d’alarma.

La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha establert la suspensió dels terminis en la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la finalització de l’estat d’alarma. Aquesta mesura, així com les limitacions a la lliure circulació derivades d’aquest estat, produeixen efectes en la tramitació dels procediments administratius i, en concret, en relació amb la possibilitat de renovar la vigència de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu, que està subjecta a caducitat.

imagesEs per aquest motiu que des de la Generalitat han decidit prorrogar la validesa de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu que hagin caducat en el període comprès entre l’1 de març de 2020 i la data de finalització de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a un any després de la finalització d’aquest estat d’alarma i de les seves pròrrogues successives.

Tot i així es important tenir en compte que sens perjudici de la pròrroga automàtica que disposa l’apartat anterior, en cas que la targeta caduqui entre l’1 de març de 2020 i la data de finalització de l’estat d’alarma, les persones titulars tenen l’obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l’estat d’alarma esmentat.

Publicat dins de Uncategorized

Ajuts per pal·liar la crisi Covid19

Us informem que des de la pàgina web de gencat.cat han creat un enllaç específic pel coronavirus, que es el següent: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ i on podeu trobar molta informació per temes d’interès com potser: mesures i consells generals, distribució per diferents àmbits d’actuació (serveis socials, habitatge, economia, laboral, comerç, educació, cultura …).

I el que us volem destacar es l’apartat on consta “ajuts per pal·liar la crisi”, que creiem que potser de gran ajut per a la població en general.

gencat

 

Per aquest motiu us animem a que obriu el següent enllaç i feu una ullada a tot allò que s’està engegant per ajudar a la ciutadania a pal·liar una mica els efectes de la crisi que ens està ocasionant aquesta pandèmia.

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/

Publicat dins de Uncategorized

Us informem que l’Oficina de Vida Independent segueix atenent les vostres consultes.

flyer fesalut              flyer fesalut 1

Publicat dins de Uncategorized