Ajuts al lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

La Generalitat treu un ajut  amb la finalitat de resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

pxfuel.com (18)Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats a l’article 9 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, quan no es puguin fer front.

Per a més informació podeu entrar al següent enllaç:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

En cas de que tinguis algun dubte o creguis que et pots beneficiar d’aquest ajut posat en contacte amb nosaltres i valorarem el cas.

Oficina de vida independent al telèfon 973228980 o al correu electrònic mgomez@aspid.cat

Publicat dins de Uncategorized

Es prorroga fins a un any la validesa de les targetes d’aparcament caducades durant l’estat d’alarma.

La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha establert la suspensió dels terminis en la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la finalització de l’estat d’alarma. Aquesta mesura, així com les limitacions a la lliure circulació derivades d’aquest estat, produeixen efectes en la tramitació dels procediments administratius i, en concret, en relació amb la possibilitat de renovar la vigència de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu, que està subjecta a caducitat.

imagesEs per aquest motiu que des de la Generalitat han decidit prorrogar la validesa de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu que hagin caducat en el període comprès entre l’1 de març de 2020 i la data de finalització de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a un any després de la finalització d’aquest estat d’alarma i de les seves pròrrogues successives.

Tot i així es important tenir en compte que sens perjudici de la pròrroga automàtica que disposa l’apartat anterior, en cas que la targeta caduqui entre l’1 de març de 2020 i la data de finalització de l’estat d’alarma, les persones titulars tenen l’obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l’estat d’alarma esmentat.

Publicat dins de Uncategorized

Ajuts per pal·liar la crisi Covid19

Us informem que des de la pàgina web de gencat.cat han creat un enllaç específic pel coronavirus, que es el següent: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ i on podeu trobar molta informació per temes d’interès com potser: mesures i consells generals, distribució per diferents àmbits d’actuació (serveis socials, habitatge, economia, laboral, comerç, educació, cultura …).

I el que us volem destacar es l’apartat on consta “ajuts per pal·liar la crisi”, que creiem que potser de gran ajut per a la població en general.

gencat

 

Per aquest motiu us animem a que obriu el següent enllaç i feu una ullada a tot allò que s’està engegant per ajudar a la ciutadania a pal·liar una mica els efectes de la crisi que ens està ocasionant aquesta pandèmia.

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/

Publicat dins de Uncategorized

Us informem que l’Oficina de Vida Independent segueix atenent les vostres consultes.

flyer fesalut              flyer fesalut 1

Publicat dins de Uncategorized

Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària derivada de la COVID 19, el Govern de la Generalitat ha tret una prestació que consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de dos-cents euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

FB_IMG_1588182275140 (1)

La prestació s’adreça a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars  i es trobin en algun dels supòsits següents:

  1.  Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  2. Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  3. Treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  4. Treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.
  5. Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d’abril i restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació, que en aquest cas es de 20 milions d’euros .

Per a més informació podeu adreçar-vos al telèfon 012 o al següent enllaç de la Generalitat: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ajuturgencia

Des de el CRAPVI sempre intentem donar la informació i prestar l’atenció i l’assessorament que necessiteu en tot moment, es per això que si teniu alguna consulta a fer us informem que continuem treballant per vosaltres i ens podeu trobar al correu: mgomez@aspid.cat o al telèfon 973228980

Publicat dins de Uncategorized