Jornada Sirius Aremi “Biomecànica de la marxa”

El dimecres dia 13 de novembre de 10h a 13h, al Centre per l’Autonomia Personal Sirius Aremi (c/ Garraf 17, de Lleida) tindrà lloc la Jornada “Biomecànica de la marxa” a càrrec de Neus Vidal, assessora clínica de Rehagirona.

Per a més informació i inscripcions contacteu amb sirius@associacioaremi.org

Publicat dins de Uncategorized

III Caminada Popular i Accessible per a tothom

Us convidem a participar a la III edició de la Caminada Popular i Accessible organitzada pel Grup d’accessibilitat d’ASPID.

La caminada es durà a terme el proper diumenge 27 d’octubre i està prevista la seva sortida a les 10:30 h des de Rambla Ferran (al costat de la plaça de la Pau) . Constarà de dos trajectes, un de més curt (3 km en total) i un de llarg (6 km). Ambdós rutes són accessibles per a que tothom qui vulgui hi pugui participar.

Es tracta d’una activitat gratuïta i us podeu inscriure a través del formulari que trobareu a la web d’ASPID (www.aspid.cat) o el mateix dia de la caminada.

A l’acabar la caminada hi haurà l’avituallament i un sorteig, queda’t fins al final! T’ho perdràs??

Us hi esperem!!!

Publicat dins de Uncategorized

El Cermi treu una aplicació per denunciar les vulneracions dels drets de les persones amb discapacitat

El comitè Espanyol de Representants de Persones amb discapacitat (Cermi) ha tret una aplicació per a dispositius mòbils ‘En defensa pròpia’, concebuda i dissenyada per denunciar les vulneracions de drets, de tota mena, que pateixen les persones amb discapacitat i les seves famílies.

El Cermi  “En defensa pròpia”  informa sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els recursos disponibles  per la seva protecció i tutela, oferint una línia per la denuncia de qualsevol violació dels drets, la qual activarà una resposta de persecució, esmena i càstig.

S’ha dissenyat per no excloure a cap persona usuària, garantint l’accessibilitat. A més de comptar amb una versió de la Llengua de Signes Espanyola (vídeo) i en lectura fàcil.

L’aplicació, disponible gratuïtament tant a Apple Store com a Android, millora la versió anterior denominada “Denuncies Cermi”, treta l’any 2011, aquesta va ser el primer canal digital dedicat a la defensa activa dels drets en la esfera de la discapacitat.

Per la realització del projecte, Cermi ha rebut suport de la Secretaria de l’Estat de Serveis Socials, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar social, a través de la convocatòria del 0.7% del IRPF de Interès Social.

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria per sol·licitar la Subvenció per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

  • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
  • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Els edificis han de complir els següents criteris d’antiguitat:

  • Per a les actuacions de conservació dels fonaments, estructura, instal·lacions existents ,definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 1996.
  • Per a les actuacions de conservació de l’envolupant (cobertes, terrats, façanes ,patis i mitgeres ) definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 2007.
  • Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d’antiguitat.

El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, com a mínim, ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.

Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’avaluació de l’edifici  amb els següents documents:

L’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) s‘ha d’haver presentat davant l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció. 

  • Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l’empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, s’han d’haver presentat davant de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i haver estat admesos i resolts amb el certificat d’aptitud d’apte i vigent.
  • Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l’empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s’han d’haver presentat davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici (CEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent

Les obres s’han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció.

El termini de presentació és del 8 de juny al 20 de setembre de 2019

Per a més informació contacteu amb l’Oficina de vida independent al e-mail mgomez@aspid.cat o al telèfon 973228980.

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria per a la subvenció per rehabilitar els edificis de tipologia residencial dels barris del parc públic d’habitatges.

Són subvencions per a obres per garantir la seguretat estructural i la  millora  de la seguretat d’ utilització i de l’accessibilitat dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria,  i que tenen com a finalitat garantir la seguretat estructural i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici i compleixin el següent  :

  • Per a les obres per garantir la seguretat estructural, el resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus
  • Per a les obres per la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat el resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) pot ser amb deficiències o sense.

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de juny al 20 de setembre de 2019.

Per a més informació contacteu amb l’Oficina de vida independent al e-mail mgomez@aspid.cat o al telèfon 973228980.

Publicat dins de Uncategorized