Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària derivada de la COVID 19, el Govern de la Generalitat ha tret una prestació que consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de dos-cents euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

FB_IMG_1588182275140 (1)

La prestació s’adreça a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars  i es trobin en algun dels supòsits següents:

  1.  Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  2. Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  3. Treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  4. Treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.
  5. Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d’abril i restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació, que en aquest cas es de 20 milions d’euros .

Per a més informació podeu adreçar-vos al telèfon 012 o al següent enllaç de la Generalitat: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ajuturgencia

Des de el CRAPVI sempre intentem donar la informació i prestar l’atenció i l’assessorament que necessiteu en tot moment, es per això que si teniu alguna consulta a fer us informem que continuem treballant per vosaltres i ens podeu trobar al correu: mgomez@aspid.cat o al telèfon 973228980

Publicat dins de Uncategorized

Covid-19: Recursos i serveis per a persones amb discapacitat.

Atesa la situació d’alarma en que ens trobem actualment degut a la crisi del COVID-19, des del servei de CRAPVI hem cregut convenient elaborar un llistat informatiu sobre els diferents serveis en actiu per a persones amb discapacitat o dependència. D’aquesta manera, recollir en un mateix document tots aquells recursos que ens poden ser d’utilitat i d’ajuda.

covid-19-4951405_1920

Com ja sabem, els Serveis d’Atenció Domiciliaria continuen treballant amb normalitat, així com també els Serveis de Teleassistència, que estan fent més seguiments que abans.

També segueixen en actiu els Serveis Bàsics d’Atenció Social i Comarcal, tot i que han aplicat mesures de serveis mínims. En aquest cas, han intentat centralitzar-se en una sola oficina i eviten els desplaçaments innecessaris.

És interessant saber, també, que les ortopèdies resten obertes al públic, tot i que n’han modificat els horaris.

Si parlem d’ajudes i reduccions de preus, no hem de deixar passar els abonaments socials. Si ja de per si l’abonament social d’electricitat del Govern ofereix un descompte d’un 25% en la factura elèctrica per als consumidors vulnerables, un altre d’un 40% per a consumidors vulnerables severs i un tercer d’un 50% a aquells consumidors en risc d’exclusió social que estan essent atesos pels serveis socials, ara, a conseqüència de la situació d’emergència, consideren consumidors vulnerables a aquells autònoms que han hagut de parar la seva activitat laboral i a aquells autònoms que han vist disminuir la seva facturació un 75%. Ambdós podran accedir a un 25% de descompte en la seva factura elèctrica. Si creus que et podries beneficiar d’aquests descomptes, revisa els requisits que en demanen a la seva pàgina web: https://www.bonosocial.gob.es/#quees

L’abonament social de Gas Natural Fenosa segueix els mateixos passos que l’anterior i, actualment, els autònoms són considerats consumidors vulnerables. Pots consultar els seus requisits a la web: https://selectra.es/energia/companias/gas-natural-fenosa/bono-social

L’abonament social de Movistar és una bonificació en el preu de la línia de telèfon fixe individual, destinar a persones grans jubilades i pensionistes als que la renta familiar no supero el 120% de l’IPREM, entre altres requisits. Els beneficis dels que poden gaudir són una reducció del 70% en la quota d’alta i instal·lació i del 95% a la quota d’abonament mensual de la línia individual.

Ara, considerant la situació d’alarma, Telefònica ha avançat a principis d’abril els pagaments de factures aprovades previstos per als mesos de maig i juny a més de 200 petites i mesures empreses (pimes) d’Espanya que són proveïdors de la companyia de telecomunicacions, l’import total de les quals supera els 20 milions d’euros. A més a més, Movistar ha ampliat els gigues dels seus clients de manera gratuïta i manté obertes un mínim de botigues mantenint així la continuïtat del servei.

En els següents enllaços podràs comprovar els requisits de la bonificació i les diferents mesures que han aportat a la situació de crisis:

https://www.tododisca.com/abono-social-movistar-para-personas-mayores/

https://www.telefonica.com/ext/seguimosconectados/

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu valor. Va dirigida a persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua en diferents circumstàncies, com poden ser: famílies en situació d’atur, persones perceptores de pensions mínimes contributives, col·lectius d’especial protecció o persones en risc d’exclusió residencial. Pots consultar-ne els requisits aquí:

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua

En aquest cas, l’estat d’alarma ha fer que els terminis de tots els tràmits quedin suspesos mentre sigui vigent la normativa actual, però donen opcions a fer el tràmit en línia igualment.

Si ens centrem a la ciutat de Lleida, la línia de supermercats Plusfresc ha habilitat un servei especial per tal que les persones majors de 65 anys puguin fer les seves compres per telèfon. Han incorporat 5 treballadors que, de dilluns a divendres, atendran al telèfon i realitzaran les comandes dels clients considerats població de risc. A més a més, el repartiment a domicili els sortirà gratuït a partir de 35€. Si el cost és inferior, els costarà 3€. El telèfon és el 973 21 60 02.

No ens oblidem dels serveis de l’Ajuntament de Lleida, com el de Taxi per a persones amb mobilitat reduïda, que segueix oferint el seu servei com habitualment, havent de trucar per avisar del trajecte un dia abans. El seu preu és de 2€ per viatge. Podeu sol·licitar-lo al telèfon 973 700 685.

Seguint amb la línia de la Paeria, hem de destacar que han activat una xarxa solidària de voluntariat per oferir suport a aquelles persones amb especial vulnerabilitat. Les opcions que ofereixen son diverses: des d’anar a fer la compra al supermercat, a la farmàcia, suport tecnològic i psicològic i/o passeig d’animals domèstics. Podeu omplir el formulari a www.paeria.cat/xarxasolidaritatlleida Si, per contra, no disposeu de correu electrònic, podeu trucar al 683644039 en horari de 9h a 14h.

I per una altra banda la Paeria de Lleida disposa, a la seva pàgina web, d’un apartat on s’informa de mesures preventives a Lleida per previndre el Covid-19, https://www.paeria.cat/cat/ajuntament/covid-19/ i un llistat de comerços  de la ciutat i productors de proximitat amb l’opció de compra no presencial per evitar desplaçaments a la ciutadania i donar suport a persones que tenen dificultats per sortir durant el confinament. https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=33295&PaginaAnterior=/cat/index.asp

I des del CRAPVI us informem que continuem treballant atenent les vostres consultes ja sigui per e-mail: mgomez@aspid.cat; o per telèfon al 973228980.

 

 

Publicat dins de Uncategorized

Servei de bus accessible Lleida-Alpicat-Lleida

Durant 2019 es van establir unes millores en el funcionament i infraestructura de l’autobús que cobreix la ruta Lleida – Alpicat – Lleida. Entre aquestes millores, des del grup d’accessibilitat en destaquem que l’autobús ja és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. A més, entre d’altres accions, s’ha establert més freqüència de viatges des de Lleida a Alpicat i viceversa, de manera que el servei actual de transport que uneix ambdós municipis ha millorat considerablement en els darrers mesos.

novaliniabusexpressSegons van informar l’Alcalde d’Alpicat i el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, aquest nou bus exprés reforça les franges horàries de dilluns a divendres feiners de forma que els trajectes es cobreixen amb més freqüència que abans, arribant a 1 trajecte a cada hora en ambdós sentits. A més els horaris dels trajectes que cobreix aquest autobús estan pensats per a que les persones que hagin d’agafar algun tren de Renfe puguin fer-ho, apropant-se al màxim als horaris ferroviaris per facilitar l’ús d’aquests serveis. També s’ha incorporat una nova parada a Alpicat, a la zona Urbanització, tant d’anada com de tornada, en la qual l’autobús s’aturarà sempre que algú ho hagi sol·licitat des de l’interior del mateix mitjançant un polsador i/o avisant el/la conductor/a del vehicle.

La conversió de l’actual línia regular en una línia de bus exprés aporta altres canvis, com l’estètica dels pals de parada i marquesines existents, que s’han arreglat i s’han identificat amb els colors de la xarxa exprés.cat. També s’ha millorat la senyalització tant horitzontal com vertical de les parades d’Alpicat. Pel que fa als vehicles, n’hi haurà un que tindrà la imatge diferenciada de l’exprés.cat i que cobrirà pràcticament la totalitat de les expedicions. Els vehicles seran totalment accessibles i disposaran de Wi-Fi.

Les persones amb mobilitat reduïda que vulguin fer ús d’aquest autobús hauran d’avisar a la companyia (en aquest cas Autocars Morell), trucant al telèfon habilitat per a tal fi (973 73 60 33), amb una previsió de 1 a 2 dies previs.

 

Publicat dins de Uncategorized

El sector català de la discapacitat demana mesures especials per protegir el col·lectiu davant la COVID-19

El COCARMI demana protocols específics d’atenció per a les persones amb discapacitat i els professionals de suport, així com instal·lacions i informació accessible.

També es posa a disposició de l’administració per trobar solucions conjuntament.

logoEl Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya, vol alertar de la desprotecció de les persones amb discapacitat i les seves famílies en la gestió de la pandèmia de la COVID-19, tot i ser un col·lectiu especialment vulnerable i amb major risc de contagi que la població general.

Davant la incertesa de la durada de l’actual situació, i sense haver arribat al pic de la pandèmia al nostre país, cal que les autoritats sanitàries i de protecció social adeqüin les seves actuacions a les necessitats de les persones amb discapacitat. «No sabem fins quan serà sostenible la situació de confinament a què està sotmesa tota la ciutadania i, per tant, cal tenir present que les conseqüències de la crisi no només vindran pel desbordament del sistema de salut, sinó també per la falta d’accés a l’assistència sanitària, la manca d’atenció social i l’impacte en la salut mental», afirma Antonio Guillén, president del Comitè.

El COCARMI, com a entitat representativa de les persones amb discapacitat i les seves famílies, expressa el seu compromís a no augmentar els nivells de contagi perquè el sistema de salut pugui respondre amb més celeritat, evitant més pressió sobre el sistema de protecció social. En aquest sentit, conscient que les diferents administracions estan afrontant situacions no previstes, nous reptes i limitacions contínues, proposa de forma proactiva:

– Establir protocols específics per atendre les persones amb discapacitat per garantir els suports necessaris, especialment quan els cuidadors estan en situació d’aïllament, i es garanteixin materials de prevenció i protecció
– Establir protocols per tenir cura de les persones de suport, particularment exposades a la COVID-19, que accelerin i garanteixin la dotació d’Equips de Protecció Individual, així com la realització prioritària de tests PCR en cas de contacte amb persones contagiades (SAD, assistència personal, llars-residència, residències…).

-Garantir que la informació relacionada amb la COVID-19 és accessible i en formats accessibles (pàgines web, app, rodes de premsa, notícies, notes informatives…)
– Prioritzar l’assistència en centres especialitzats (hospitals), alhora que garantir l’accessibilitat de les instal·lacions que s’habilitin per a l’atenció social i sanitària d’emergència (hospitals de campanya, hotels, complexos esportius…),
– Garantir el transport públic accessible (bus, metro, tramvia, taxi, tren…) per assegurar els desplaçaments als centres de salut
– Estructurar xarxes de suport davant la interrupció dels serveis essencials de suport

Així mateix, cal adequar les mesures que s’estan aplicant a les necessitats de les persones amb discapacitat. La situació de confinament, per exemple, està pensada per a la població general; és una mesura desigual que no s’ajusta a les necessitats de les persones amb discapacitat, especialment les relacionades amb l’assistència emocional i la personal. A més, s’estan enviant missatges contradictoris quan no es permet l’accés a la via pública però alhora hi ha l’obligació d’assistir al lloc de treball,quan no és possible el teletreball, malgrat ser col·lectiu de risc.

També es reclamen ajudes i suports per garantir el confinament total de familiars cuidadors, tant d’infants com adults amb discapacitat, amb l’objectiu d’evitar ser agents propagadors. Per aquells casos en què no hi ha la prohibició expressa d’anar a treballar i no hi ha la possibilitat de teletreballar, el Reial Decret-llei 8/2020 preveu la reducció de la jornada laboral per aquestes situacions. Atès que no preveu cap tipus de compensació econòmica, acollir-se a aquesta mesura suposaria una reducció dels ingressos familiars que, en situacions no excepcionals com l’actual, ja han de fer front a un sobreesforç econòmic per raó d’aquesta.

El COCARMI també es posa a disposició de les diferents administracions públiques per trobar solucions que evitin que les persones amb discapacitat visquin situacions de discriminació i aïllament. En aquest sentit, Guillén insisteix en les mesures d’accessibilitat i prevenció: «les poblacions més desinformades són les que estan patint més la pandèmia, per això no deixarem d’insistir que cal que tota la informació sigui accessible i estigui en formats accessibles: subtitulació, interpretació de llengua de signes, audiodescripció, lectura fàcil i llenguatge entenedor, braille, documents en format word, etiquetatge d’imatges… així com l’habilitació de mitjans de comunicació telefònica, escrita i videoconferència per resoldre dubtes. I cal prioritzar que les persones cuidadores de persones amb discapacitat disposin dels Equips de Protecció Individual per poder fer la seva feina sense risc de contagi».


Alhora, el Comitè apel·la a evitar actituds negatives i discriminatòries, i demana garantir la participació de les persones amb discapacitat en les decisions que afecten directament a les seves vides. «Les persones amb discapacitat tenen pitjor estat de salut, taxes més altes de pobresa i taxes més baixes d’educació i ocupació. A més, diàriament afronten dificultats d’accés al sistema de salut com a conseqüència de barreres físiques, de discriminació i d’estigmatització. Una situació que pot empitjorar en una crisi com l’actual», afegeix Guillén.


D’altra banda, per valorar l’impacte en la salut de les persones amb discapacitat, el Comitè sol·licita que s’inclogui la variable de discapacitat en la recopilació de dades de les persones contagiades pel coronavirus, per tal de poder verificar possibles bretxes i avenços en l’atenció al nostre col·lectiu.

Finalment, creiem que ara, més que mai, cal demostrar el compromís del nostre país amb els drets humans de les persones amb discapacitat i la voluntat d’aplicar els estàndards internacionals. Per aquest motiu, volem destacar algunes veus que s’han alçat per alertar sobre l’impacte de la COVID-19 en les persones amb discapacitat. És el cas de la Relatora Especial sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, Catalina Devandas, i de l’Organització Mundial de la Salut (clica per veure noticia publicada,) que ahir va fer públiques les seves consideracions per a una correcta atenció de les persones amb discapacitat a la llar i per garantir aquesta atenció al llarg del temps per evitar que ningú quedi desatès.

Font: http://www.cocarmi.cat (nota de premsa 20/03/2020)

Publicat dins de Uncategorized

Consideracions de l’OMS sobre el COVID-19 i el seu impacte en les persones amb discapacitat

undefinedArran de la crisi sanitària del coronavirus, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un seguit de consideracions relacionades amb les persones amb discapacitat, un col·lectiu especialment vulnerable i amb major risc de contagi que la població general. Ara bé, aquest impacte es pot reduir si tots els agents socials implicats amb l’atenció al col·lectiu tenen en compte aquestes consideracions i prenen unes determinades mesures.

Aquestes han de començar amb aquelles que facilitin el seu accés a les recomanacions de salut i higiene bàsica per a la prevenció, així com a l’accés a tota la informació relativa a aquesta prevenció i a l’atenció mèdica derivada de la seva discapacitat i que en moments com aquest es pot veure interrompuda.

Segons l’OMS, els cuidadors i serveis d’atenció a la població amb discapacitat han de ser prioritaris com a receptors d’equips de protecció (mascaretes, guants etcètera) que distribueixin les administracions.

El document de l’OMS, en anglès, inclou consideracions per a una correcta atenció del col·lectiu a la llar i per garantir aquesta atenció al llarg del temps per evitar que quedi desatès. Inclou així mateix recomanacions per a una bona salut física i mental de les persones que viuen a la llar i sobre accessibilitat a la comunicació dels missatges i informacions (en discursos, rodes de premsa, notes de premsa, xarxes socials) que transmetin les autoritats durant la crisi, amb mesures que tinguin en compte no només les discapacitats sensorials sinó també la discapacitat intel·lectual i el deteriorament cognitiu.

El text contempla igualment consideracions sobre els treballadors i professionals de la salut perquè tinguin en compte les especificitats de tracte i comunicació que requereixen les persones amb discapacitat durant l’atenció mèdica, alhora que recomana habilitar telèfons específics de consulta, que resolguin dubtes sobre la seva salut en general i sobre les seves necessitats específiques de rehabilitació. Les persones amb discapacitat requereixen un major seguiment i control sanitari i assistencial.

Apunta també mesures de suport econòmic i financer per a aquelles famílies que hagin de deixar de treballar per atendre les persones amb discapacitat, i els suports necessaris per, si s’escau, la persona amb discapacitat pugui seguir treballant des del seu domicili. Cal, també, suport financer als serveis que atenen el col·lectiu.

D’altra banda, es demana als centres escolars que habilitin els recursos que permetin els alumnes amb discapacitat continuar les classes des de casa.    El text de l’OMS aborda, a més, les necessitats especials de determinats col·lectius.

video de l’OMS

Font: http://www.cocarmi.cat

Publicat dins de Uncategorized