Grups

GRUP DE DANY CEREBRAL

Constituït per persones que pateixen directa o indirectament les conseqüències del dany cerebral, així com totes aquelles que hi poden estar interessades, i que creuen que amb el treball, la constància i la força que proporciona el grup i l’associacionisme es poden canviar situacions que en el moment present dificulten gaudir d’una millor qualitat de vida. Reunions quinzenals.

Els objectius que es busquen son:

 • Sensibilitzar a la ciutadania respecte la realitat actual de les persones amb Dany Cerebral Adquirit.
 • Trencar amb els estereotips i prejudicis que afecten el nostre benestar, i reivindicar els nostres drets com a ciutadans.
 • Aconseguir una millor atenció per part de les Institucions.
 • Donar orientació a aquelles persones que es senten perdudes a l’hora de buscar recursos, informació, suport.
 • Fomentar un espai on compartir experiències, coneixements, suport emocional…

Actuacions recents:

 • VI Vetllada Poètica enmarcada dins el Consell Participatiu de la Fundació Espai Orfeó, celebrada el dia 20 d’abril de 2017 a les 19h, titulada “Somriure amb tu”.

 

GRUP D’ACCESSIBILITAT

Constituït per persones amb mobilitat reduïda per a treballar en tots els àmbits en els quals es requereixi l’actuació de les organitzacions representatives de les persones amb discapacitat en la garantia de les actuacions que generin barreres arquitectòniques en els àmbits del transport, urbanisme,  edificació i eliminació de les barreres en la comunicació.

Els objectius que es busquen son:

 • Sensibilitzar a la població en general sobre les barreres arquitectòniques.
 • Informar i assessorar aquelles persones que realitzin consultes sobre temes d’accessibilitat.
 • Crear un espai obert d’assessorament a entitats públiques i privades envers l’accessibilitat a espais d’us comú.

Actuacions recents:

 • Caminada popular i accessible emmarcada dins la Setmana de la Mobilitat Segura i Sostenible 2017.
 • Presentació de la Oficina d’Orientació a les Denúncies.

 

GRUP PRO VIDA INDEPENDENT

El grup pro-Vida Independent es reuneix periòdicament amb l’objectiu de treballar aspectes relatius a la Vida Independent: generar continguts i material de difusió sobre Vida Independent, participar en accions de sensibilització i educació en valors i, al mateix temps, pretén ser una eina útil per a l’acompanyament, suport i assessorament de persones amb discapacitat.

Els objectius que es busquen son:

 • Difondre la filosofia de Vida Independent.
 • Trencar amb els estereotips i prejudicis entorn la discapacitat.
 • Generar continguts relatius a la filosofia de Vida Independent.
 • Sensibilitzar a la població entorn la discapacitat i VI.
 • Acompanyar i assessorar persones amb discapacitat, suport emocional…