Oberta la convocatòria per sol·licitar l’ajut al transport adaptat a la ciutat de Lleida. Any 2020

Aquesta convocatòria comprèn un ajut adreçat a col·laborar en el transport adaptat a la ciutat de Lleida de persones amb problemes de mobilitat, per facilitar prioritàriament el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada, així com afavorir la seva integració en l’entorn de la ciutat de Lleida. 

Aquesta línia subvencionadora consta de tres modalitats diferenciades. Per tant, heu de triar en l’apartat de Tràmits relacionats una de les modalitats següents per presentar la petició de subvenció:

Modalitat Individual.

– Modalitat Entitats.

Modalitat taxi adaptat.

En aquest cas ens centrarem amb la modalitat indivual tot i així si requereix informació d’alguna de les altres dues modalitats pot adreçar-se al següent enllaç (https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=51&IdTramit=2062)

Modalitat individual:

Destinataris:

Adreçada a persones físiques empadronades a la ciutat de Lleida que superin el Barem de Mobilitat Reduïda segons el Certificat del Servei de Valoració i Orientació del Departament d’acció Social i ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i que hagin requerit, a títol individual, l’ús de transport adaptat durant l’any 2019.

Terminis:

El termini de presentació de les sol·licituds és del 3 de setembre al 2 d’octubre.

Actuacions subvencionables:

Depeses pels serveis de transport adaptat ‘porta a porta’ de persones amb problemes de mobilitat utilitzats des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019, el cost dels quals hagi estat al vostre càrrec.

Requisits del beneficiari:

 • Estar empadronat a la ciutat de Lleida
 • Acreditar la mobilitat reduïda, mitjançant el Certificat del Servei de Valoració i Orientació del Departament Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Hisenda Local.
 • Es tindrà en compte la declaració de renda de la persona usuària del servei de transport.
 • La subvenció d’aquest concepte és incompatible amb ajuts que s’hagin demanat o obtingut pel mateix concepte. (Cal tenir present que amb la presentació d’aquesta sol·licitud s’autoritza a l’Ajuntament ha comprovar les dades amb el Departament Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya)
 • La subvenció en aquesta modalitat podrà superar el 50% del cost total del servei de l’usuari/a.

Documentació que cal aportar:

 1. Justificant de la situació de la persona usuària del servei que acrediti la necessitat d’utilitzar transport adaptat, mitjançant el corresponent Certificat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya (ICASS)
 2. Declaració de renda de la persona usuària del servei de transport, així com qualsevol certificat, si es el cas, de pensions o prestacions que no tributen a l’IRPF i de les quals sigui beneficiari/a la persona usuària del servei de transport adaptat.
 3. En cas de no tenir l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, i que l’Agència Estatal d’administració Tributària no disposi de cap dada econòmica, caldrà presentar:
  1. Certificat o justificant d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i retribucions en diners de 2019.
  2. Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de 2019.
  3. Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari 2019.
 4. Comprovant de les despeses realitzades en concepte de transport adaptat, documentació original o còpies 2019.
 5. Declaració dels ajuts que s’hagin demanat o obtingut pel mateix concepte.
 6. Autorització de transferència bancària, en cas de primera presentació o canvi de compte. 

Formes de tramitació:

La sol·licitud només es pot presentar de forma electrònica, i es necessari identificar-se amb un certificat digital,

Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

Per a més informació o en el cas de que necessiteu suport en la tramitació d’aquesta sol·licitud no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 973228980, o al correu electrònic mgomez@aspid.cat.

Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.