Servei de bus accessible Lleida-Alpicat-Lleida

Durant 2019 es van establir unes millores en el funcionament i infraestructura de l’autobús que cobreix la ruta Lleida – Alpicat – Lleida. Entre aquestes millores, des del grup d’accessibilitat en destaquem que l’autobús ja és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. A més, entre d’altres accions, s’ha establert més freqüència de viatges des de Lleida a Alpicat i viceversa, de manera que el servei actual de transport que uneix ambdós municipis ha millorat considerablement en els darrers mesos.

novaliniabusexpressSegons van informar l’Alcalde d’Alpicat i el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, aquest nou bus exprés reforça les franges horàries de dilluns a divendres feiners de forma que els trajectes es cobreixen amb més freqüència que abans, arribant a 1 trajecte a cada hora en ambdós sentits. A més els horaris dels trajectes que cobreix aquest autobús estan pensats per a que les persones que hagin d’agafar algun tren de Renfe puguin fer-ho, apropant-se al màxim als horaris ferroviaris per facilitar l’ús d’aquests serveis. També s’ha incorporat una nova parada a Alpicat, a la zona Urbanització, tant d’anada com de tornada, en la qual l’autobús s’aturarà sempre que algú ho hagi sol·licitat des de l’interior del mateix mitjançant un polsador i/o avisant el/la conductor/a del vehicle.

La conversió de l’actual línia regular en una línia de bus exprés aporta altres canvis, com l’estètica dels pals de parada i marquesines existents, que s’han arreglat i s’han identificat amb els colors de la xarxa exprés.cat. També s’ha millorat la senyalització tant horitzontal com vertical de les parades d’Alpicat. Pel que fa als vehicles, n’hi haurà un que tindrà la imatge diferenciada de l’exprés.cat i que cobrirà pràcticament la totalitat de les expedicions. Els vehicles seran totalment accessibles i disposaran de Wi-Fi.

Les persones amb mobilitat reduïda que vulguin fer ús d’aquest autobús hauran d’avisar a la companyia (en aquest cas Autocars Morell), trucant al telèfon habilitat per a tal fi (973 73 60 33), amb una previsió de 1 a 2 dies previs.

 

Publicat dins de Uncategorized

El sector català de la discapacitat demana mesures especials per protegir el col·lectiu davant la COVID-19

El COCARMI demana protocols específics d’atenció per a les persones amb discapacitat i els professionals de suport, així com instal·lacions i informació accessible.

També es posa a disposició de l’administració per trobar solucions conjuntament.

logoEl Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya, vol alertar de la desprotecció de les persones amb discapacitat i les seves famílies en la gestió de la pandèmia de la COVID-19, tot i ser un col·lectiu especialment vulnerable i amb major risc de contagi que la població general.

Davant la incertesa de la durada de l’actual situació, i sense haver arribat al pic de la pandèmia al nostre país, cal que les autoritats sanitàries i de protecció social adeqüin les seves actuacions a les necessitats de les persones amb discapacitat. «No sabem fins quan serà sostenible la situació de confinament a què està sotmesa tota la ciutadania i, per tant, cal tenir present que les conseqüències de la crisi no només vindran pel desbordament del sistema de salut, sinó també per la falta d’accés a l’assistència sanitària, la manca d’atenció social i l’impacte en la salut mental», afirma Antonio Guillén, president del Comitè.

El COCARMI, com a entitat representativa de les persones amb discapacitat i les seves famílies, expressa el seu compromís a no augmentar els nivells de contagi perquè el sistema de salut pugui respondre amb més celeritat, evitant més pressió sobre el sistema de protecció social. En aquest sentit, conscient que les diferents administracions estan afrontant situacions no previstes, nous reptes i limitacions contínues, proposa de forma proactiva:

– Establir protocols específics per atendre les persones amb discapacitat per garantir els suports necessaris, especialment quan els cuidadors estan en situació d’aïllament, i es garanteixin materials de prevenció i protecció
– Establir protocols per tenir cura de les persones de suport, particularment exposades a la COVID-19, que accelerin i garanteixin la dotació d’Equips de Protecció Individual, així com la realització prioritària de tests PCR en cas de contacte amb persones contagiades (SAD, assistència personal, llars-residència, residències…).

-Garantir que la informació relacionada amb la COVID-19 és accessible i en formats accessibles (pàgines web, app, rodes de premsa, notícies, notes informatives…)
– Prioritzar l’assistència en centres especialitzats (hospitals), alhora que garantir l’accessibilitat de les instal·lacions que s’habilitin per a l’atenció social i sanitària d’emergència (hospitals de campanya, hotels, complexos esportius…),
– Garantir el transport públic accessible (bus, metro, tramvia, taxi, tren…) per assegurar els desplaçaments als centres de salut
– Estructurar xarxes de suport davant la interrupció dels serveis essencials de suport

Així mateix, cal adequar les mesures que s’estan aplicant a les necessitats de les persones amb discapacitat. La situació de confinament, per exemple, està pensada per a la població general; és una mesura desigual que no s’ajusta a les necessitats de les persones amb discapacitat, especialment les relacionades amb l’assistència emocional i la personal. A més, s’estan enviant missatges contradictoris quan no es permet l’accés a la via pública però alhora hi ha l’obligació d’assistir al lloc de treball,quan no és possible el teletreball, malgrat ser col·lectiu de risc.

També es reclamen ajudes i suports per garantir el confinament total de familiars cuidadors, tant d’infants com adults amb discapacitat, amb l’objectiu d’evitar ser agents propagadors. Per aquells casos en què no hi ha la prohibició expressa d’anar a treballar i no hi ha la possibilitat de teletreballar, el Reial Decret-llei 8/2020 preveu la reducció de la jornada laboral per aquestes situacions. Atès que no preveu cap tipus de compensació econòmica, acollir-se a aquesta mesura suposaria una reducció dels ingressos familiars que, en situacions no excepcionals com l’actual, ja han de fer front a un sobreesforç econòmic per raó d’aquesta.

El COCARMI també es posa a disposició de les diferents administracions públiques per trobar solucions que evitin que les persones amb discapacitat visquin situacions de discriminació i aïllament. En aquest sentit, Guillén insisteix en les mesures d’accessibilitat i prevenció: «les poblacions més desinformades són les que estan patint més la pandèmia, per això no deixarem d’insistir que cal que tota la informació sigui accessible i estigui en formats accessibles: subtitulació, interpretació de llengua de signes, audiodescripció, lectura fàcil i llenguatge entenedor, braille, documents en format word, etiquetatge d’imatges… així com l’habilitació de mitjans de comunicació telefònica, escrita i videoconferència per resoldre dubtes. I cal prioritzar que les persones cuidadores de persones amb discapacitat disposin dels Equips de Protecció Individual per poder fer la seva feina sense risc de contagi».


Alhora, el Comitè apel·la a evitar actituds negatives i discriminatòries, i demana garantir la participació de les persones amb discapacitat en les decisions que afecten directament a les seves vides. «Les persones amb discapacitat tenen pitjor estat de salut, taxes més altes de pobresa i taxes més baixes d’educació i ocupació. A més, diàriament afronten dificultats d’accés al sistema de salut com a conseqüència de barreres físiques, de discriminació i d’estigmatització. Una situació que pot empitjorar en una crisi com l’actual», afegeix Guillén.


D’altra banda, per valorar l’impacte en la salut de les persones amb discapacitat, el Comitè sol·licita que s’inclogui la variable de discapacitat en la recopilació de dades de les persones contagiades pel coronavirus, per tal de poder verificar possibles bretxes i avenços en l’atenció al nostre col·lectiu.

Finalment, creiem que ara, més que mai, cal demostrar el compromís del nostre país amb els drets humans de les persones amb discapacitat i la voluntat d’aplicar els estàndards internacionals. Per aquest motiu, volem destacar algunes veus que s’han alçat per alertar sobre l’impacte de la COVID-19 en les persones amb discapacitat. És el cas de la Relatora Especial sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, Catalina Devandas, i de l’Organització Mundial de la Salut (clica per veure noticia publicada,) que ahir va fer públiques les seves consideracions per a una correcta atenció de les persones amb discapacitat a la llar i per garantir aquesta atenció al llarg del temps per evitar que ningú quedi desatès.

Font: http://www.cocarmi.cat (nota de premsa 20/03/2020)

Publicat dins de Uncategorized

Consideracions de l’OMS sobre el COVID-19 i el seu impacte en les persones amb discapacitat

undefinedArran de la crisi sanitària del coronavirus, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un seguit de consideracions relacionades amb les persones amb discapacitat, un col·lectiu especialment vulnerable i amb major risc de contagi que la població general. Ara bé, aquest impacte es pot reduir si tots els agents socials implicats amb l’atenció al col·lectiu tenen en compte aquestes consideracions i prenen unes determinades mesures.

Aquestes han de començar amb aquelles que facilitin el seu accés a les recomanacions de salut i higiene bàsica per a la prevenció, així com a l’accés a tota la informació relativa a aquesta prevenció i a l’atenció mèdica derivada de la seva discapacitat i que en moments com aquest es pot veure interrompuda.

Segons l’OMS, els cuidadors i serveis d’atenció a la població amb discapacitat han de ser prioritaris com a receptors d’equips de protecció (mascaretes, guants etcètera) que distribueixin les administracions.

El document de l’OMS, en anglès, inclou consideracions per a una correcta atenció del col·lectiu a la llar i per garantir aquesta atenció al llarg del temps per evitar que quedi desatès. Inclou així mateix recomanacions per a una bona salut física i mental de les persones que viuen a la llar i sobre accessibilitat a la comunicació dels missatges i informacions (en discursos, rodes de premsa, notes de premsa, xarxes socials) que transmetin les autoritats durant la crisi, amb mesures que tinguin en compte no només les discapacitats sensorials sinó també la discapacitat intel·lectual i el deteriorament cognitiu.

El text contempla igualment consideracions sobre els treballadors i professionals de la salut perquè tinguin en compte les especificitats de tracte i comunicació que requereixen les persones amb discapacitat durant l’atenció mèdica, alhora que recomana habilitar telèfons específics de consulta, que resolguin dubtes sobre la seva salut en general i sobre les seves necessitats específiques de rehabilitació. Les persones amb discapacitat requereixen un major seguiment i control sanitari i assistencial.

Apunta també mesures de suport econòmic i financer per a aquelles famílies que hagin de deixar de treballar per atendre les persones amb discapacitat, i els suports necessaris per, si s’escau, la persona amb discapacitat pugui seguir treballant des del seu domicili. Cal, també, suport financer als serveis que atenen el col·lectiu.

D’altra banda, es demana als centres escolars que habilitin els recursos que permetin els alumnes amb discapacitat continuar les classes des de casa.    El text de l’OMS aborda, a més, les necessitats especials de determinats col·lectius.

video de l’OMS

Font: http://www.cocarmi.cat

Publicat dins de Uncategorized

Xerrada informativa -Recursos i serveis per a persones amb discapacitat i/o dependència

Tens una discapacitat i no saps quins beneficis tens? Creus que podries demanar alguna ajuda per la teva discapacitat però no ho tens clar? Tens algun familiar que creus que és depenent i no saps què fer? Quina diferència hi ha entre grau de discapacitat i grau de dependència? 

Si tens dubtes en aquests temes i/o en altres, has de venir a aquesta Xerrada, intentarem resoldre’ls!!!!

Publicat dins de Uncategorized

ASPID es suma a la Setmana Europea de Prevenció de Residus amb una Campanya de recollida d’aparells ortopèdics en desús!!

ASPID s’adherit a la Setmana Europea de Prevenció de Residus (http://residus.gencat.cat/ca/inici ) que es celebra entre el 16 i el 24 de novembre i és dinamitzada per l’Agència Catalana de Residus.

La campanya liderada per ASPID consistirà en divulgar i conscienciar a la ciutadania sobre la reutilització d’aparells ortopèdics que actualment estiguin en desús, tals i com: cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i/o altres ajudes tècniques que possibilitin majors quotes d’autonomia a les persones amb qualsevol dependència.

La iniciativa d’ASPID pretén en un futur poder posar en disposició de les persones que ho necessitin aquest tipus de aparells, aconseguint donar-los un segon ús i reduir els residus, i a la vegada aconseguint un segon objectiu de facilitar solidàriament aquestes ajudes a persones que romanguin en una situació de dependència i necessitin d’aquests productes de suport.

Les persones interessades en aquesta campanya poden adreçar-se a ASPID al 973228980 – Departament de Serveis per a l’Autonomia Personal.

Publicat dins de Uncategorized